Παιδικός Σταθμός

O Παιδικός Σταθμός- Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 2001  και ο Βρεφονηπιακός το 2007 από την Αγγελική Δημακοπούλου & την Μαρία Δημακοπούλου. Από την ημέρα της ίδρυσής τους εφαρμόζονται σταθερά οι αρχές της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που βασίζεται στο τρίπτυχο: αγάπη, σεβασμός στην ατομικότητα του κάθε παιδιού και ουσιαστική βοήθεια στην ανάπτυξή του. Παράλληλα εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου παροχές διευκόλυνσης προς τους εργαζόμενους γονείς.